Kåring «vinner» av 2011 Julekalender

Midnatt 02.01.2011 gikk fristen ut for å foreslå hvem som bør vinne premien, som er «Heder & ære for godt digitalt arbeid 2011» OG premien: 1 dags workshop basert på forbedringspotensial fra  Julekalenderen 2011.

Det har vært interessant å skrive disse små daglige rådene og jeg har fått svært mange tilbakemeldinger og bloggen har vært besøkt mer daglig gjennom dette, enn noen av årets foregående bloggposter. Slik sett har det vært en suksess.

Imidlertid har jeg også mer å lære, fordi det har vært minimalt med kommentarer og debatt på kommentarfeltet og veldig få som har fremmet forslag gjennom twitter, facebook og linkedin. Imidlertid har jeg fått mange kommentarer og «tommelen opp» gjennom twittermeldinger og samtaler i møte med folk. På grunn av få forslag blir det ikke riktig at «twitter» bestemmer. En hurtigarbeidende Jury ble derfor nedsatt (meg selv)

Kåringen av premien: 1 dags workshop 2011
Denne premien handler om at det er kommet forslag til virksomheter som noen mener fortjener en heldags workshop sammen med meg (ubeskjeden som jeg er) for å se på hvordan virksomheten kan forbedre sine digitale aktiviteter.

Måten workshopen vil foregå på er beskrevet HER. Verdien av premien er på om lag 15.000.- i arbeidstimer. (forberedelse, gjennomføring og etterarbeid) *eventuelle andre kostnader ikke inkludert.

Tanken er at den som allerede gjør et svært godt arbeid i digitale kanaler ikke trenger å «få» en workshop gratis. De har allerede vunnet gode resultater. Denne vinneren (som får heder og ære) ble Stormberg og begrunnelsen er lengre ned i denne bloggposten. Vi snakker altså om 2 verdige vinnere!

Virksomheten som vinner 1/1 dags workshop har en leder som har tidligere har vist at det går å slå de virkelig store aktørene ved å være liten, tenke annerledes, kreativ og hardt arbeidende for så å bli en betydelig aktør i sin bransje. Lederen er en typisk gründer og står nå bak en relativt ny satsning.

Virksomheten er ikke veldig gammel, men har allerede vist resultater. Internasjonal satsning er en del av strategien og jeg mener det er et spennende selskap vi står overfor. Dette på tross av at noen altså mener at selskapet fortsatt har mye å gå på i forhold til sin digitale satsning. Når jeg (som selvutnevnt Jury) har sett på virksomheten, ser jeg at det gjøres veldig mye bra, at det er mange aktiviteter digitalt og at det skjer mye spennende. Mitt inntrykk, sett utenfra, er også at det kan tenkes at det «spriker» litt i flere retninger og at jeg ikke helt ser sammenhengen i hva virksomheten vil oppnå (hensikt), for hvem og hvilke fordeler som egentlig tilbys. Jeg kan selvfølgelig ta feil og jeg gleder meg virkelig til å få jobbe sammen med virksomheten gjennom en hel dag for å se hvilke tiltak som enklest kan iverksettes og som gir hurtige forbedringer i deres digitalsatsning.

Min holdning er at menneskene i en virksomhet sannsynligvis sitter på alle svarene selv. Min jobb er som oftest å fasilitere workshoper, prosesser og få frem spørsmål som tydeliggjør kjernen av utfordringer og hva som skal til for å lykkes. Jeg kan utfordre, sortere og tydeliggjøre, men samme hva konsulenter og rådgivere påstår, er det sjelden de vet mer om en virksomhet og hva som skal til enn de som allerede jobber der!

Det jeg er sikker på er at virksomheten har svært gode forutsetninger for å klare å nå målene det ser ut som de har, spesielt i tider som vi er inne i nå også fordi strategien er å vokse internasjonalt. Dette kan høres paradoksalt ut, men det er velkjent at de som kan ta markedsandeler i dårlige tider er de som ofte blir morgendagens vinnere. En siste begrunnelse for valget er at denne virksomheten (av de få foreslåtte) er at jeg anser at denne virksomheten kan flytte seg lengst på kortest tid.(relativt sett). Jeg vil gjerne peke på at det var andre virksomheter som jeg mener «sliter» mye mer i sin digitale tilstedeværelse, men hvor jeg anser at det ikke er realistisk at 1 dags workshop er tilstrekkelig for å kunne skape konkrete resultater.

Jeg velger derfor å gi LUDO family premien 1 dags workshop, også rett og slett fordi jeg har lyst å jobbe med dem en dag og se hvor mye vi kan få til sammen på så kort tid.

Heder & ære premien
Virksomheten som «vinner» er faktisk foreslått muntlig, altså ikke gjennom sosiale medier o.l. noe som i seg er morsomt og typisk for godt digitalt arbeid synes «juryen» (altså meg selv), fordi det analoge (personlige) og digitale går hånd i hånd – også i virksomheten som er valgt.

Virksomheten har gjennom lang tid vist at de evner å følge mange av de rådene jeg har gitt – i praksis over tid. De er tydelige på hva deres kjernevirksomhet er, hvilke fordeler de tilbyr markedet sitt, hvordan man får tak i produktene, hva det koster, kontaktmuligheter gjennom mange kanaler osv. Dvs. de «elementære» digitale elementene er på plass.

Hvilke «backofficeløsninger» de har kjenner jeg ikke til og i hvor stor grad de har klart å bruke digitale løsninger for å effektivisere driften vet jeg heller ikke. Jeg ser at omdømmet  er bra, at leveranser skjer tilstrekkelig hurtig og at kunderelasjonene er gode. Virksomheten evner også å ta tilbakemeldinger og gjøre dette om til forbedrede leveranser og produkter.  Om jeg skal trekke frem et forbedringspunkt, tror jeg at virksomheten vil tjene på å bruke noe mer tid på sitt visuelle språk.

Jeg ser at virksomheten har en innarbeidet (og avansert) forståelse av deres virksomhets «hensikt» er, i og med at de har funnet en konkret måte å drive forretning på som strekker seg ut langt over egen profitt. Dette er et punkt jeg mener virksomheten virkelig skal ta til seg som en anerkjennelse. Av andre mer «avanserte» grep er å ha funnet sin egen måte å bruke «crowdsourcing» og nyttiggjort seg dette på en pragmatisk måte.

Mye er sagt om denne virksomheten fra før og utallige konsulenter har fremhevet dem fra før. Jeg vil gjerne minne om at virksomheten er dyktig digitalt på mer en Sosiale medier. Jeg synes at det er svært positivt at andre enn kun daglig leder er synlig og aktiv i markedet, selv om fortsatt mange fortsatt assosierer bedriften med lederen. En annen viktig grunn til at jeg vil velge dem som vinner av gstenes weblogs Julekalender 2011 er at virksomheten startet tidlig, har vært aktiv lenge og evner å stadig utvikle seg.

Jeg gratulerer Stormberg og alle ansatte med seieren!
Stormberg vinner derved årets «Heder & ære pris for godt digitalt arbeid 2011»

Advertisements

One Response to “Kåring «vinner» av 2011 Julekalender”

  1. […] jQuery("#errors*").hide(); window.location= data.themeInternalUrl; } }); } gstene.wordpress.com – Today, 2:26 […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: