Digital strategi kan være så mangt

For ett par år siden snakket folk i internettverden om webstrategi og «kommunikasjonsstrategi» osv. Nå snakker alle om «Digitalstrategi». Men snakker de egentlig om hva digitalstrategi er?

Del 1. Etter å ha bidratt til å innføre digitalstrategi som begrep, i stedet for det mer avgrensede begrepet webstrategi eller internettstrategi, er det forunderlig å se at mange kun har byttet navn på «dyret» og ikke endret innholdet i hva de leverer.

Jeg mener begrepet «digitalstrategi» misbrukes grovt og våger påstanden om at de fleste som i dag sier de kan bidra til å utvikle en digitalstrategi ikke gjør det.

Det er ærlig talt ikke underlig at toppledelsen ikke helt engasjerer seg i samtalen. Men det burde de gjøre!

Strategi (i forretningsmessig kontekst) og realisering av strategi er nettopp det toppledelsen i virksomheter arbeider med. Digital strategi handler først og fremst om forretningsaspektene i en virksomhet og da avgrenset til de elementene i en virksomhet som kan eller bør løses gjennom digitale virkemidler.

Digitalstrategi handler om verdikjeder og forretningsdrift og forretningsmodeller som realiseres gjennom digitale løsninger. Digitalstrategi omfatter altså alle elementer som kan føre til at virksomheten kan redusere kostnadsnivå og/ eller øke inntektspotensialet. Kanskje det er på tide å fjerne «Digital» fra begrepet fordi det er kunstig å opprettholde et skille mellom «analog» og «digital» forretningsverden?

Det betyr ikke at det å utvikle en digitalstrategi nødvendigvis er en uendelig stor oppgave. Det kommer an på virksomhetens kompleksitet og det kommer an på om en velger å utvikle en digitalstrategi «up front» eller som en pågående prosess.

Siden det ofte er lurt å starte med seg selv kommer først en beskrivelse av min egen virksomhet:

Min egen virksomhet er et godt eksempel på at det kan gjøres enkelt. Jeg leverer rådgivning om digitale aktiviteter til kunder som kan tjene eller spare penger på å gjennomføre endringer med hjelp av bedre utnyttelse av digitale løsninger i deres virksomhet.

Mine kunder har enten erkjente, eller ukjente problem eller behov jeg kan bidra til å løse. Mine kunder velger meg, fordi jeg gir dem merverdi: Jeg koster ganske enkelt mindre enn det de sparer og/ eller tjener på de rådene jeg gir.

Jeg kan oppnå dette på flere måter:

• Jeg kan arbeide som ansatt i en virksomhet som trenger digital forretningskompetanse.
• Jeg kan arbeide for et selskap som er kjent for å levere slike tjenester til virksomheter.
• Jeg kan etablere selskap sammen med andre som leverer tilsvarende tjenester, eller supplerende tjenester (til min kompetanse).
• Jeg kan velge å arbeide som selvstendig og arbeide sammen med kunder og andre i en mer fragmentert «nettverksøkonomi».

Mitt arbeid realiseres gjennom behovsavklaringsmøter med kunder, research, workshops, foredrag, kurs og ved å levere dokumenter og handlingsplaner som kundene kan gjennomføre. Jeg leder gjennomføringsprosesser og bidrar til å følge opp, måle og evaluere iverksatte tiltak.

I forhold til min egen digitale strategi er spørsmålet hvilke digitale virkemidler er mest hensiktsmessige for min virksomhet?

• Jeg skriver blogg, for å kunne synliggjøre min kompetanse for mange på en gang. Det  er kompetanse jeg lever av å bidra med for mine kunder. Bloggen bidrar til å kunne nå lengre ut i markedet og det bidrar til å bygge mitt personlige og faglige omdømme. Jeg blogger altså fordi kostnadene ved å synliggjøre min kompetanse og leveranser er lavere enn andre vurderte virkemidler.

• Jeg er aktiv på sosiale medier, for å synliggjøre og bidra med min kompetanse, holde meg orientert om hva som skjer på mitt fagfelt (og få økt kompetanse) og for å bygge nettverket sterkere og større. Jeg bruker også disse kanalene for å trekke oppmerksomhet til min blogg.
• Jeg kommenterer på andres blogger, eller artikler i digitale medier, for å synliggjøre kompetanse og mitt «brand» (intigritet)
• Jeg bruker e post for å ta imot henvendelser, oversende tilbud, følge opp prosjekter og prosesser jeg er inne i.
• Jeg bruker mobiltelefon (ja den er digital) for å være i dialog og følge opp de andre kanalene når jeg er på farten.
• På PC og mobil har jeg løsninger for å ivareta kundeoversikt, aktiviteter, oppdrag osv. Mine «backofficeløsninger» er altså på plass.

Foruten digitale aktiviteter deltar jeg på utvalgte seminar, sitter i juryer, holder foredrag. Jeg arbeider selvfølgelig med kunder, løser deres problemer og finner måter å dekke deres behov på innenfor mitt fagfelt.

For å være attraktiv for kunder er det en vesentlig forutsetning at jeg er faglig oppdatert og at jeg har et nettverk hvor andres kompetanse kan benyttes der min ikke strekker til.

Jeg har god oversikt over hva markedet er villig til å betale for å tjene mer og/ eller spare mer enn jeg koster dem. Jeg har et «business case» og «ROI» kalkuleringer. De er naturlig nok svært oversiktlige og enkle.

Jeg evaluerer ukentlig effekter av hva jeg gjør og setter i gang tiltak der jeg ønsker forbedringer.

• Hvor mange ser på min profil på Linkedin ? Har det økt, eller blitt reduksjon siste uke?
• Hvor mange besøker og leser hva på Bloggen min? økning eller reduksjon?
• Hvor mange leser presentasjoner lagt ut på Slideshare?
• Hvor mange konkrete henvendelser og oppdrag får jeg i etterkant av en satsning på en eller flere av aktivitetene jeg har satt i gang? – og om jeg kan skille det ad, fra hvilken kanal kommer effekten fra?
• I hvilken grad, og i hvilke kanaler oppnår jeg dialog med andre i nettverk, kunder osv.

Jeg gjør mer av det som fungerer bra og mindre av det som ikke fungerer så bra.

For en hel del mindre og mellomstore virksomheter er det ikke særlig mer komplisert enn dette. For andre virksomheter kan det å hente ut gevinst (kostnadsbesparelse /skape økt inntjening), gjennom forbedret bruk av digitale løsninger være mer komplekst og man må se på mange forskjellige løsninger både forretningsmessig, organisatorisk og teknologisk.

Det skal jeg beskrive i neste blogginnlegg; Del 2 av «Digitalstrategi betyr så mangt» Hva tenker du om dette temaet? Har du kommentarer, spørsmål eller forslag til forbedringer?

Advertisements

6 Responses to “Digital strategi kan være så mangt”

 1. Takk for et interessant innlegg. Min erfaring er at de fleste bedrifter har sin egen definisjon av strategi. Og min oppgave er noen ganger å bidra til å ta denne ut, altså lage tiltak som er i tråd med de overliggende føringene, og noen ganger er det rett og slett å putte på “digital” eller “web” på allerede skrevne kommunikasjonsstrategier. I alle tilfeller er de fleste bedrifter fremdeles ikke helt der at de klarer å integrere tankemodellene som gjør at de ulike strategidokumentene integrerer digitale flater på naturlig måte. Så uansett må dyret hete noe. For det er et dyr og det må bedriftene kunne skaffe en felles forståelse for hva er.

 2. Geir Stene Says:

  Hei Jørgen
  Takk for kommentar og jeg tror vi er overordnet enige. Jeg vil gjerne peke på IKT undersøkelsen fra SSB http://www.ssb.no/emner/10/03/ (se stat/kommune og Næringsliv)
  To interessante funn derfra sier: Under halvparten har en IKT strategi og 50% av offentlige disse er over to år gamle. I privat sektor har i snitt mindre enn 25% brukt internett “virksomhetskritisk”. Dette betyr i praksis at langt de fleste virksomheter (2009) ikke har benyttet IKT (internett) strategisk.

  Til det er å si at mitt blogginnlegg peker på denne utfordringen og at aktører på rådgivnings- og leverandørsiden ikke kan lene seg på (stole på) at eksisterende strategidokumenter vil være fyllestgjørende for å kunne levere råd/ løsninger som vil fungere tilfredstillende i digitale universer.

  Jeg mener m.a.o. at manglene i hovedsak er: På rådgiver- leverandørsiden er forretningsaspektene innen digitale univers/ kanaler for lite vektlagt og på kundesiden er kunneskapen om at digitale aktiviteter trenger samme forretningsfokus som all annen aktivitet i virksomheten. I dag er det fortsatt slik at mange tror det er tilstrekkelig at webredaktør/ kommunikasjonsansvarlige eier disse prosessene. Ved dette får man ikke hentet ut gevinstrealiseringspotensial i digital aktivitet.

  I del 2 ( og eventuelt en del 3) vil jeg beskrive mer om hva som (etter min mening) må ligge til grunn – før en kan begynne å gi løsningsråd / leveranser for kundene. (Mitt fokus vil her være hvordan etablere strategisk forretningsmessige føringer). Jeg håper på flere gode kommentarer og tilbakemeldinger på dette.

  mvh

  Geir

 3. […] Geir Stene's Weblog Writing about Internet and innovations that make sense « Digital strategi kan være så mangt […]

 4. […] del 1 av dette lange blogginnlegget viser jeg hvordan små virksomheter kan gjøre enkle grep, i del 2 […]

 5. online markedsføring…

  […]Digital strategi kan være så mangt « Geir Stene's Weblog[…]…

 6. […] Geir Stenes flotte innlegg om digital strategi Forrige innleggDialog? Nei, takk. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: