Næringslivet kan forbedre verdiskapingen ved bruk av digitale kanaler.

Norsk næringsliv har mye å hente på å øke digitaliseringstakten, men jeg er usikker på om ledere i norske virksomheter er fullt ut klar over at de egentlig vet mye om hva og hvordan ting skal gjøres også i digitale kanaler.

IKT undersøkelsen fra SSB viser, om man leser den litt grundig, at det er kun 25% av norske virksomheter som bruker digitale kanaler virksomhetskritisk. Det vil si bruker internett og lignende som sentrale virkemidler for å oppnå forbedret forretningsdrift. Tallene er riktignok fra 2010 men noe radikalt er neppe endret siden i fjor.

Det blir fort veldig abstrakt å snakke om disse tingene. Konsulentbransjen gjør det ikke enklere med alle sine tre-bokstavsforkortelser. ”Internettfolk” har etter min mening ikke fokusert særlig på de forretningsmessige aspektene, eller kanskje det er mangel på forretningsmessig kunnskap eller vilje til å snakke om det som egentlig betyr noe for virksomhetene?

I Norge burde vi være spesielt interessert i dette temaet. Vi er et høykostland. Kronen er for tiden veldig sterk (les dyr). Vi er et lite land som trenger økte eksportmuligheter av varer og tjenester. Og samfunnsmessig er det viktig å være bevisst at oljen ikke varer evig. Folk er ”overmodne” og etterspør digitale tjenester og digitale muligheter for å forenkle deres liv. Vi er i verdens toppsjikt i bruk av PC, lesebrett og mobil.

Likevel er det slik, om vi skal tro SSB at 75% av norske bedrifter ennå ikke benytter internett, eller andre digitale muligheter til å forbedre effektivitet eller øke sine markedsmuligheter, enda det da er åpenbart enkelt å oppnå forbedringer.

Spørsmålene som først må besvares for å sikre en hensiktsmessig bruk av internett og andre digitale kanaler er i retning av dette:
• Hva er din kjernevirksomhet og hvor mye av den er reflektert i din bedrifts digitale aktiviteter? (Aktivitet? Omsetning? Kostnadsbesparende tiltak?)
• Av dine kostnader, hvilke kan en enklest redusere ved å erstatte med digitale løsninger? (Printkostnader? Utsendelse av brev, digitale bestillingsmuligheter for å redusere lagerkostnader, Manuelle prosesser i organisasjonen som kan automatiseres ved selvbetjeningsløsninger og derved spare tidsbruk osv. osv.)
• Av din virksomhets inntekter, hvilke kan økes ved å nå markedet lettere, og ved å nå nye markeder? (Hvilke elementer i din virksomhet kan gi dine kunder forbedret aksess til dine produkter og tjenester? Hvilke elementer i din virksomhet kan tilbys i nye markeder? osv. osv.)
• Hvilke ubenyttede muligheter kan gi økte inntekter? (Har dine produkter og tjenester tilgrensende produkter og tjenester som burde være en del av kundetilbudet og hvilke bør man tilby? Kan man endre egenskaper ved produktene og tjenestene slik at de er mer markedstilpasset og lettere kan tilbys direkte eller indirekte gjennom digitale kanaler? Vil man kunne øke markedsaksessen ved å inngå allianser med andre suksessfulle aktører i digitale kanaler? osv. osv.)
• Hvordan kan man bruke digitale kanaler som salgskanaler innenfor ditt virksomhetsfelt?
• Hvilke markedsaktiviteter benyttes i dag? (Hvilke markedsføringstiltak fungerer best i digitale kanaler? Hvor mye gjøres i dag? Hvilke effekt kan man oppnå ved strukturert flerkanal og multikanaltiltak? osv.)
• Hvordan beregner man gevinsten av bedriftens omdømmebygging? (I hvilke digitale kanaler er dere og hvorfor? Hva kan forbedres? Hvordan vil man måle effekten? osv.)
• Kan organisasjonen arbeide mer effektivt ved bruk av digitale kanaler? (lønnskostnader er ofte en av de største kostnadene i virksomheter, besparelser her vil kunne gi stor effekt på årsresultatet. Redusert tidsbruk for å finne informasjon for å løse oppgaver, forenklede prosedyrer og administrasjonsoppgaver, automatiseringer av rutiner, redusert reisetid, møtetid osv. er typiske forbedringspunkter. Et sentralt spørsmål er: Har resultatansvarlige i virksomheten ansvar for aktiviteter i digitale kanaler, eller er dette overlatt til kommunikasjonsansvarlige i virksomheten?)
• Ved å endre forretningsmodeller, vil man da kunne øke inntektene?

Dersom man som næringsdrivende ikke er villig til å gjøre endringer og besvare spørsmål som de ovenfor, tror jeg rett og slett ikke at man er næringsdrivende om relativt få år.

Det er egentlig ikke stor forskjell på tradisjonell forretningsdrift og digital forretningsdrift. Digitalisering handler om å flytte elementer av kjernevirksomheten eller endre dens innhold fra den måten man har pleid å gjøre ting på til en ny måte å gjøre ting på slik at man oppnå ønsket effekt. Det er noen forskjeller som handler om virkemidler og utøvelse men la nå ikke det stå i veien for å gjøre det viktigste grepet riktig:

– Skaff deg hjelp til å få sortert det du allerede kan og få orden på forretningen din!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: